Skip to main content

Leje og arbejdsmiljø

business
8. oktober 2021

HVAD HAR MATERIELLEJE OG ARBEJDSMILJØ MED HINANDEN AT GØRE?

Corporate Social Responsibility (CSR) eller Virksomhedens Sociale Ansvar, som det også kaldes, bliver mere og mere vigtigt, når man arbejder for offentlige myndigheder og større virksomheder. Selv mindre virksomheder skal kunne fortælle, hvordan de arbejder med CSR i deres egen virksomhed og hvordan de sikrer, at de vælger underleverandører, der har styr på deres CSR.

Et af de områder under CSR, hvor man, som dansk håndværker, for alvor har mulighed for at markere sig, er arbejdsmiljø.

ARBEJDSMILJØ

Arbejdsmiljø i forbindelse med CSR handler blandt andet om at kunne dokumentere at man overholder alle regler og retningslinjer, der sikrer et godt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne. Nogle af de tungere opgaver er at dokumentere at alle tekniske hjælpemidler efterses regelmæssigt og at alle medarbejdere har adgang til brugsvejledninger på hjælpemidlerne. Når du lejer dit værktøj og materiel, håndterer vi dette for dig.

Regelmæssigt eftersyn

Tekniske hjælpemidler og maskiner, som f.eks. hejse- og løfte- og transportredskaber, spil, stilladser, stiger, faldsikring, åndedrætsværn mv. samt el-materiel skal som minimum have foretaget et eftersyn hver 12. måned af leverandøren eller specialuddannet personale. Det kræver mange ressourcer til registrering og servicering og kan give lange perioder, hvor materiellet rent faktisk ikke kan anvendes fordi det er til service. Når du lejer udstyr, overtager vi ansvaret for servicering og eftersyn.

Michel på Garant Udlejnings værksted er uddannet til at klare alle eftersyn og han sikrer at du ikke oplever nogen ventetid. Skal noget serviceres eller efterses, bytter vi til en ny med det samme.

Tilgængelige brugsvejledninger

Ved hver udlejning medfølger som standard en brugsvejledning på det lejede udstyr, så man ikke behøver at bruge tid på selv at opbevare og organisere disse.

VÆLG EN CERTIFICERET UDLEJER MED DOKUMENTATIONEN I ORDEN

Når du skal fortælle, hvordan du sikrer at dine underleverandører har styr på deres CSR, er det nemmest at se efter en certificering, som f.eks. DRA.

En DRA-certificeret udlejer, som f.eks. Garant Udlejning, har forpligtet sig til at arbejde med miljø og sikkerhed. DRA-certificeringen omfatter alle de arbejdsgange og processer i virksomheden, som har betydning for kvalitet, miljø og sikkerhed. Det betyder at vi har kortlagt hele virksomhedens miljøpåvirkning og hele tiden arbejder på at minimere denne.

Det betyder også at et uafhængigt kontrolorgan, i vores tilfælde Force Technology, løbende kontrollerer at vi overholder alle krav til dokumentation omkring materiellets sikkerhed og kvalitet.

Når du vælger en DRA-certificeret virksomhed, har du garanti for at udlejer leverer kvalitetsprodukter, der tager hensyn til vores fælles miljø og sikkerhed – hver gang.