Skip to main content

Materielleje pynter på CSR-regnskabet

business
29. marts 2018

MATERIELLEJE OG MILJØ & KLIMA

Corporate Social Responsibility (CSR) eller Virksomhedens sociale ansvar, som det også kaldes, bliver mere og mere vigtigt, når man arbejder for offentlige myndigheder og større virksomheder. Selv mindre virksomheder skal kunne fortælle, hvordan de arbejder med CSR i deres egen virksomhed og hvordan de sikrer, at de vælger underleverandører, der har styr på deres CSR.

CSR bruges over hele verden og handler derfor om rigtig mange ting, som måske umiddelbart kan virke som en selvfølge i et reguleret samfund som Danmark, f.eks. menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, forbrugerforhold og god forretningsskik. Nogle af de områder, hvor man, som dansk håndværker, for alvor har mulighed for at gøre en forskel, er inden for miljø, klima.

MILJØ OG KLIMA

Inden for miljø og klima handler det om at lave regler for indkøb af varer, tjenesteydelser og underentrepriser, der sikrer at man ikke bruger flere ressourcer, dvs. el, vand og råmaterialer mv, end højst nødvendigt.

I praksis gælder det om at:

  • Bruge det nyeste og mest energieffektive udstyr
  • Minimere spild, ved ikke at indkøbe flere materialer og mere udstyr end man anvender
  • Genbruge og genanvende råmaterialer, materialer og udstyr

Når man vælger at leje udstyr får man alle disse punkter forærende.

Energieffektivt udstyr

Som en tommelfingerregel er nyere udstyr mere energieffektivt end gammelt. Værktøj, instrumenter og materiel der udlejes, anvendes oftere end udstyr indkøbt i virksomheder. Der vil derfor hurtigere være behov for en udskiftning, og materieludlejeres udstyr vil derfor som hovedregel være nyere end håndværkernes eget.

Minimering af spild

Der ligger ofte meget værktøj rundt omkring i virksomheder, som ingen rigtig har styr på. Hos en større installatør med 63 lagre fandt man f.eks. to isolationstestere i en bil og 17 forlængerledninger og 12 bidetænger i en anden. Den første bil havde ingen forlængerledninger, men 5 bidetænger – til gengæld manglede den anden en isolationstester.

Når du lejer værktøj og instrumenter investerer du ikke i mere udstyr end du rent faktisk skal bruge og du kan være sikker på at udstyret rent faktisk er udtjent, når det skrottes og ikke bare er blevet forlagt eller helt forsvundet. Det gavner både din bundlinje, men i høj grad også vores fælles miljø, og dermed dit CSR-regnskab.

Genbrug og genanvendelse

Materieludlejning er i bund og grund genbrug. Du lejer udstyr til en specifik opgave. Når du er færdig med at anvende udstyret, sender du det i cirkulation, så håndværkeren ved siden af kan bruge det. Derved anvendes hvert stykke udstyr flere gange i sin levetid end det ellers ville og samfundet sparer mange ressourcer.

VÆLG EN CERTIFICERET UDLEJER MED DOKUMENTATIONEN I ORDEN

Når du skal fortælle, hvordan du sikrer at dine underleverandører har styr på deres CSR, er det nemmest at se efter en certificering, som f.eks. DRA.

En DRA-certificeret udlejer, som f.eks. Garant Udlejning, har forpligtet sig til at arbejde med miljø og sikkerhed. DRA-certificeringen omfatter alle de arbejdsgange og processer i virksomheden, som har betydning for kvalitet, miljø og sikkerhed. Det betyder at vi har kortlagt hele virksomhedens miljøpåvirkning og hele tiden arbejder på at minimere denne.

Det betyder også at et uafhængigt kontrolorgan, i vores tilfælde Force Technology, løbende kontrollerer at vi overholder alle krav til dokumentation omkring materiellets sikkerhed og kvalitet.

Når du vælger en DRA-certificeret virksomhed, har du garanti for at udlejer leverer kvalitetsprodukter, der tager hensyn til vores fælles miljø og sikkerhed – hver gang.